NOTĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 sunt aplicabile prevederile Regulamentului UE nr. 679/20016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Asociația GAL Tecuci, cu sediul în sat Poiana, comuna Poiana, județul Galați colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE NR. 679/20016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Temeiul prelucării este constituit din cererea de finanțare și prevederile legale aplicabile.Astfel, pentru a facilita desfășuraea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, implementarea Strategiei de dezvoltare locală  și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.Datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:

-Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în proceselor aferente scopurilor mai sus menționate.

– Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care Asociația GAL Tecuci a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația națională și europeană.

– Comisia Europeană în scopul monitorizării și controlului.

 

Având în vedere aspectele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 25 mai a.c toate cererile de finanțare, cererile de plată ce urmează a fi depuse la Asociația GAL Tecuci, trebuie să fie însoțite de Declarația privind acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal”, datată și semnată de către reprezentantul legal.

Această dispoziție se va aplica până la momentul modificării/ aprobării noilor versiuni de cereri de finanțare/ cereri de plată care vor cuprinde prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016.