CONCURS PLANURI DE AFACERI PROIECT
“Masuri integrate pentru dezvoltarea comunitatilor marginalizate in teritoriul Asociatiei GAL Tecuci” POCU/827/5/2/139867
Sesiunea  01 august –17 august 2022
publicat in data de 15 iulie 2022